Versie 4

Introductie

We hechten veel waarde aan uw privacy en doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wanneer u onze website www.yosmo.net (hierna: “Site”), wanneer u een aankoop doet in onze webshop of zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verwerkt YOSMO (“YOSMO” of “wij”) persoonsgegevens. Verder verwerken wij persoonsgegevens van onze leveranciers. Het begrip 'persoonsgegevens' omvat alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Bij de verwerking van persoonsgegevens kwalificeert YOSMO als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”).

Dit privacy beleid is bedoeld om u te informeren over hoe YOSMO uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt en om u informatie te verstrekken over uw wettelijke rechten onder de AVG.

Wij wijzen u erop dat wij niet de intentie hebben persoonsgegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Aangezien we niet kunnen verifiëren of een persoon ouder is dan 16 jaar, raden we ouders ten zeerste aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Wanneer we persoonsgegevens moeten verzamelen op grond van de wet of volgens de voorwaarden van een overeenkomst die we met u hebben, en u de gevraagde gegevens niet verstrekt, kunnen we de overeenkomst die we met u hebben of proberen aan te gaan mogelijk niet uitvoeren (bijv. om u producten te leveren die u wilt bestellen). Als dit het geval is, is het mogelijk dat we de bestelling die u bij ons hebt geplaatst moeten annuleren, maar we zullen u hiervan vooraf op de hoogte stellen.

Het is belangrijk om dit privacy beleid samen met onze gebruiksvoorwaarden en algemene voorwaarden te lezen. We raden u aan dit privacy beleid, de gebruiksvoorwaarden en de algemene voorwaarden aandachtig te lezen.

Inhoudsopgave

 • Over ons
 • Persoonsgegevens die we verzamelen en doeleinden waarvoor deze gegevens worden verzameld
 • Rechtsgronden voor verwerking
 • Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?
 • Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 • Beveiliging van uw persoonsgegevens
 • Uw privacy rechten
 • Hoe kunt u een privacy klacht indienen?
 • Wijzigingen in dit privacy beleid

Over ons

YOSMO gevestigd te Den Haag (Nederland) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 63745135 handelend onder de handelsnaam “YOSMO”.

Als u vragen heeft over ons privacy beleid, over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt of als u uw privacy rechten wilt uitoefenen, kunt u uw vraag richten aan info@yosmo.net of contact met ons opnemen via het onderstaande adres.

YOSMO

Oder 20

Box A7889

2491 DC Den Haag

Nederland

Houd er rekening mee dat dit privacy beleid niet van toepassing is op websites van derden die via links of applicaties met deze site zijn verbonden. Als u op dergelijke links klikt, kunnen derden mogelijk gegevens over u verzamelen of delen. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een veilige en zorgvuldige manier met uw persoonsgegevens omgaan, aangezien wij geen controle hebben over deze websites en niet verantwoordelijk zijn voor hun privacy beleid. We raden u daarom aan het privacy beleid van deze websites te lezen voordat u op links klikt of de websites gebruikt die via dergelijke links worden geopend.

Persoonsgegevens die we verzamelen en doeleinden waarvoor deze gegevens worden verzameld

Klanten en potentiële klanten

Wij kunnen de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van (contactpersonen van) onze (potentiële) klanten verwerken indien en wanneer dat nodig is voor onze orderadministratie:

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, initialen, titel, geslacht, adres, postcode en woonplaats en woonland);
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Betalingsdetails;
 • Bestelgegevens inclusief bestelgeschiedenis.

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Indien van toepassing: om u aan te melden als nieuwe klant;
 • Om u te informeren en contact met u op te nemen over uw bestelling, onze producten, bestelmethoden, betalingen en toepasselijke voorwaarden;
 • Levering van bestelde goederen;
 • Bij het kopen van een product of dienst van ons;
 • Bij het contact opnemen met ons via onze website, telefoon, mobiele telefoon, livechat of videochat;
 • Geschillenbeslechting inclusief incasso;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen.

Wij kunnen de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van (contactpersonen van) onze (potentiële) klanten verwerken als en wanneer dat nodig is voor onze serviceadministratie:

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, initialen, titel, geslacht, adres, postcode en woonplaats en woonland);
 • Telefoon nummer;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Bestel Details;
 • Betalingsdetails;
 • Service- en afspraakverzoeken;
 • Overige persoonsgegevens die in het kader van de afhandeling van de serviceaanvraag kunnen worden verwerkt, zoals bestelgeschiedenis.

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Beantwoorden van vragen;
 • Service verlenen;
 • Gegevens loggen voor inzicht en verbetering;
 • Aanmaken van vervangende bestellingen;
 • Geschillenbeslechting;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen.

Wij kunnen de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van (contactpersonen van) onze (potentiële) klanten verwerken in onze klantenmarketingdatabase:

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, initialen, titel, geslacht, adres, postcode en woonplaats en woonland);
 • E-mailadres;
 • Telefoon nummer;
 • Geboortedatum;
 • Transactiegegevens zoals bestelgeschiedenis;
 • Voor direct marketing berichten: e-mailadres, IP-adres, open ratio en openingstijdstip, click ratio inclusief tijdstempel betreffende bezochte URL's in het bericht.

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verstrekken van informatie over ons en onze producten, inclusief updates over wijzigingen in onze algemene voorwaarden, gebruiksvoorwaarden en ons privacy beleid;
 • Direct marketing over onze producten en/of diensten, inclusief acties, prijsvragen, prijstrekkingen en daarmee samenhangende evenementen;
 • Voltooien van transacties die u aanvraagt, onze contractuele verplichtingen nakomen en gerelateerde informatie, inclusief bevestigingen en ontvangstbewijzen te kunnen sturen;
 • Om met u in contact te komen via livechat, videochat of via onze Website;
 • Om te analyseren of onze berichten worden geopend en om vast te stellen welke delen van onze berichten het meest interessant zijn voor onze nieuwsbriefabonnees;
 • Onderzoek en ontwikkeling;
 • Geschillenbeslechting;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen.

Nieuwsbrief abonnees

We hebben een nieuwsbrief om geïnteresseerden te informeren over onze producten en/of diensten, prijsvragen, prijstrekkingen en andere evenementen. De nieuwsbrief is evenement gebaseerd, wat betekent dat deze wordt verzonden wanneer bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden (zoals een nieuw product dat wordt gelanceerd). Uw e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. De nieuwsbrief is gericht op het stimuleren van betrokkenheid en kan informatie bevatten over nieuwe producten, promoties en evenementen. Wij kunnen meten wanneer en in welke mate nieuwsbrieven worden geopend en op welke links in de nieuwsbrief u klikt. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden voor onze nieuwsbrief.

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Uw e-mailadres;
 • IP-adres;
 • Open ratio en openingstijd;
 • Klikverhouding inclusief tijdstempel met betrekking tot bezochte URL's in onze nieuwsbrieven.

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u onze nieuwsbrief te sturen;
 • Om te analyseren of onze nieuwsbrief wordt geopend en om vast te stellen welke onderdelen van onze nieuwsbrief het meest interessant zijn voor onze nieuwsbriefabonnees;
 • Geschillenbeslechting;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen.

Site gebruikers

Wanneer u onze site bezoekt, analyseren we uw gebruik van onze site door middel van cookies en vergelijkbare technologieën. U kunt uw browser instellen om cookies (deels) uit te schakelen of te weigeren. Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie over het gebruik van cookies.

We kunnen de volgende (categorieën van) persoonlijke gegevens van al onze sitegebruikers verwerken (of u nu een aankoop doet of niet):

Informatie over hoe u onze websites gebruikt en ermee omgaat, evenals over de hoeveelheid tijd die u eraan besteedt;

Basisinformatie die betrekking heeft op het verzoek dat door uw browser wordt gedaan wanneer u de websites bezoekt. Deze gegevens kunnen informatie bevatten zoals de datum en tijd van uw laatste bezoek, de duur van uw bezoek, het tijdstempel van het browserverzoek, uw IP-adres en elementaire HTTP-headerinformatie (zoals verwijzings-URL en user-agent), informatie over de website die u heeft eerder bezocht, evenals demografische informatie, waaronder uw locatie.

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Analyseren en verbeteren van het gebruik van de website, waaronder het optimaliseren van de werking en uw beleving van de website;
 • Marketingdoeleinden (reclame);
 • Geschillenbeslechting:;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen.

Leveranciers

Wij kunnen de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van personen van wie wij producten of diensten afnemen of die bij onze leveranciers werken indien en wanneer nodig in onze leveranciersadministratie verwerken: 

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, initialen, titel, geslacht, adres, postcode en woonplaats en woonland);
 • Overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke gegevens die nodig zijn voor communicatie);
 • Gegevens over uw bedrijf zoals bedrijfsnaam, zakelijk adres, postcode, zakelijk e-mailadres en telefoonnummer;
 • In sommige gevallen, afhankelijk van het soort dienstverlening: een Verklaring Omtrent het Gedrag en gegevens van een identiteitsbewijs;
 • Gegevens met het oog op het doen van bestellingen of het afnemen van diensten;
 • Gegevens voor het berekenen en vastleggen van vergoedingen en onkosten en het doen van betalingen, waaronder bankrekeningnummers;
 • Overige gegevens waarvan de verwerking vereist of noodzakelijk is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Bestellingen plaatsen en diensten afnemen;
 • Het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen;
 • Het incasseren van vorderingen, waaronder het in handen geven van deze vorderingen bij derden en overige interne beheeractiviteiten;
 • Het regelen van het transport van te leveren goederen en diensten aan de betrokken partijen;
 • Het onderhouden van contact tussen ons en klanten of leveranciers;
 • Geschillenbeslechting en audits;
 • meewerken aan de heffing of inning van belastingen;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen.

Rechtsgronden voor verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende rechtsgronden:

 • Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of voor het verrichten van precontractuele handelingen op uw verzoek, b.v. we uw gegevens moeten verwerken om uw bestelling te kunnen verwerken;
 • Wanneer dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Wanneer dit nodig is om onze legitieme belangen of de belangen van een derde partij te behartigen, b.v. om onze relatie met u te beheren;
 • Met uw toestemming, b.v. wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, vragen wij dit separaat bij u op. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Houd er rekening mee dat het intrekken van uw toestemming geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voorafgaand aan het intrekken van uw toestemming.

Indien u specifieke vragen heeft over de rechtsgronden waarop bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt, verstrekken wij u graag aanvullende informatie en kunt u altijd contact met ons opnemen via info@yosmo.net.

Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden ('ontvangers' in de zin van de privacywetgeving), tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de in dit privacy beleid beschreven doeleinden. Bijvoorbeeld: om uw bestelling uit te voeren, moeten we uw gegevens delen met betalingsproviders en transportbedrijven. We kunnen persoonsgegevens delen met onze serviceproviders, zoals hostingproviders, e-maildiensten en (andere) softwareleveranciers, betalingsdienstaanbieders, transportbedrijven, advocaten enz. Verder kunnen we uw gegevens delen wanneer dat nodig is om de rechten te verdedigen en of eigendom van YOSMO en indien nodig ter bescherming van de persoonlijke veiligheid, eigendom of andere rechten van het publiek, YOSMO of haar klanten of medewerkers.

De derden aan wie de persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn verplicht om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Indien deze partijen worden aangemerkt als 'verwerkers' in de zin van de privacywetgeving, zorgen wij ervoor dat met deze partijen een verwerkersovereenkomst wordt gesloten die voldoet aan de eisen die de AVG stelt.

Uw persoonsgegevens kunnen geheel of gedeeltelijk worden betrokken bij een overname van YOSMO; een verkoop van een deel of het geheel van YOSMO; een fusie of fusiebetrokkenheid; tijdens een faillissement; ontbinding of andere overgang van ons bedrijf. Dit betekent dat uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan een nieuwe eigenaar of opvolger om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening kan worden voortgezet.

Om onze diensten te kunnen leveren, kan het voor ons nodig zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte dat een lager niveau van bescherming van persoonsgegevens biedt dan de Europese wetgeving. YOSMO zal er in dat geval voor zorgen dat een dergelijke doorgifte van persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wetgeving, bijvoorbeeld door het sluiten van een daartoe door de Europese Commissie opgestelde en goedgekeurde modelovereenkomst.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

We zullen uw persoonlijke gegevens in een identificeerbare vorm niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacy beleid.

De persoonsgegevens in onze orderadministratie worden in principe uiterlijk twee jaar nadat de betreffende order is verwerkt verwijderd. De persoonsgegevens die worden gebruikt voor website-analyse worden maximaal 24 maanden bewaard. De persoonsgegevens in onze serviceadministratie en klantenmarketingdatabase worden tot vijf jaar na afsluiting van het klantenbestand bewaard. Het e-mailadres dat wordt gebruikt voor nieuwsbriefabonnementen wordt van onze mailinglijst verwijderd zodra u ervoor kiest om u af te melden.

De persoonsgegevens van leveranciers worden in principe uiterlijk twee jaar na verwerking van de betreffende bestelling verwijderd.

Naast bovengenoemde bewaartermijnen is het mogelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke bewaarverplichtingen, zoals het bewaren van bepaalde boekhoudgegevens gedurende 7 jaar vanaf het einde van het jaar waarin de betreffende gegevens hun actueel belang voor de (fiscale) bedrijfsvoering in verband met onze fiscale inhoudingsplicht voortvloeiend uit artikel 52 van de Wet op de rijksbelastingen.

De hierboven genoemde specifieke bewaartermijnen kunnen langer worden of er kunnen wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn waaraan wij ons moeten houden. We kunnen persoonsgegevens ook langer bewaren als dat nodig is voor onze gerechtvaardigde belangen, bijvoorbeeld voor het beslechten van juridische geschillen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

We hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om de kans op misbruik, verlies en ongewenste openbaarmaking van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te verkleinen. Onze medewerkers en zakenpartners zijn gebonden aan geheimhouding en zijn gebonden aan instructies gericht op een adequate bescherming van uw persoonsgegevens.

We hebben procedures ingesteld om inbreuken op persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en de toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte stellen van een dergelijke inbreuk waar we wettelijk verplicht zijn dit te doen. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of indien u vermoedens heeft of aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact met ons op via info@yosmo.net.

Uw privacy rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons:

 • Het recht om te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken en, indien dit het geval is, om inzage in uw persoonsgegevens;
 • Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen ('recht om vergeten te worden');
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • Het recht om de toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken, als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming;
 • Het recht op ontvangst of overdracht van uw persoonsgegevens door of aan een door u aangewezen derde in een gestructureerde, gebruikelijke en machine leesbare vorm ('recht op dataportabiliteit').

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via info@yosmo.net of via het adres vermeld in het gedeelte 'Over ons'.

Houd er rekening mee dat om fraude en misbruik te voorkomen, we mogelijk specifieke informatie van u moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek. Wilt u inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, voeg dan een kopie van het betreffende cookie toe. U vindt de cookie in uw browserinstellingen.

Binnen een maand na ontvangst van uw verzoek laten wij u weten of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Deze termijn kan in specifieke gevallen met twee maanden worden verlengd, bijvoorbeeld bij een complex verzoek. Wij zullen u binnen een maand na ontvangst van uw verzoek van een dergelijke verlenging op de hoogte stellen. Op grond van de privacywetgeving kunnen wij uw verzoek onder bepaalde omstandigheden weigeren. Als we dat doen, zullen we de redenen voor de weigering toelichten. Indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zullen wij dit verzoek altijd respecteren. Meer informatie over uw privacy rechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kunt u een privacy klacht indienen?

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, zullen wij ons uiterste best doen om deze samen met u op te lossen. U heeft te allen tijde het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u in een ander land van de Europese Unie woont of werkt, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in dat land.

Wijzigingen in dit privacy beleid

We behouden ons het recht voor om dit privacy beleid te wijzigen en zullen altijd de meest recente versie van dit privacy beleid op onze website plaatsen. Als er substantiële wijzigingen worden aangebracht die een of meer betrokkenen aanzienlijk kunnen raken, zullen we ernaar streven om de relevante betrokkenen onmiddellijk te informeren.

Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 05 april 2023.